Masz pytania?   Zadzwoń!    +48 25 631 16 01

Rakowiecka 38

nr mieszkania rosn±co piętro rosn±co powierzchnia rosn±co l. pokoi rosn±co plan uwagi
1 0 28.95 m2 1 Lok. nr 1 Sprzedane
2 0 57.80 m2 3 Lok. nr 2 Sprzedane
3 0 57.56 m2 3 Lok. nr 3 Sprzedane
4 0 56.79 m2 3 Lok. nr 4 Sprzedane
5 0 54.62 m2 3 Lok. nr 5 Sprzedane
6 0 47.18 m2 2 Lok. nr 6 Sprzedane
7 0 46.31 m2 2 Lok. nr 7 Sprzedane
8 0 48.21 m2 2 Lok. nr 8 Sprzedane
9 0 86.58 m2 4 Lok. nr 9 Sprzedane
10 0 60.97 m2 3 Lok. nr 10 Sprzedane
11 0 34.72 m2 2 Lok. nr 11 Sprzedane
12 1 41.68 m2 2 Lok. nr 12 Sprzedane
13 1 57.80 m2 3 Lok. nr 13 Sprzedane
14 1 57.56 m2 3 Lok. nr 14 Sprzedane
15 1 56.79 m2 3 Lok. nr 15 Sprzedane
16 1 54.65 m2 3 Lok. nr 16 Sprzedane
17 1 47.18 m2 2 Lok. nr 17 Sprzedane
18 1 46.31 m2 2 Lok. nr 18 Sprzedane
19 1 48.21 m2 2 Lok. nr 19 Sprzedane
20 1 79.44 m2 4 Lok. nr 20 Sprzedane
21 1 60.98 m2 3 Lok. nr 21 Sprzedane
22 1 34.72 m2 2 Lok. nr 22 Sprzedane
23 2 41.68 m2 2 Lok. nr 23 Sprzedane
24 2 57.80 m2 3 Lok. nr 24 Sprzedane
25 2 57.56 m2 3 Lok. nr 25 Sprzedane
26 2 56.79 m2 3 Lok. nr 26 Sprzedane
27 2 54.65 m2 3 Lok. nr 27 Sprzedane
28 2 47.18 m2 2 Lok. nr 28 Sprzedane
29 2 46.31 m2 2 Lok. nr 29 Sprzedane
30 2 48.21 m2 2 Lok. nr 30 Sprzedane
31 2 79.44 m2 4 Lok. nr 31 Sprzedane
32 2 60.98 m2 3 Lok. nr 32 Sprzedane
33 2 34.72 m2 2 Lok. nr 33 Sprzedane
34 3 41.68 m2 2 Lok. nr 34 Sprzedane
35 3 57.80 m2 3 Lok. nr 35 Sprzedane
36 3 57.53 m2 3 Lok. nr 36 Sprzedane
37 3 56.79 m2 3 Lok. nr 37 Sprzedane
38 3 54.65 m2 3 Lok. nr 38 Sprzedane
39 3 47.18 m2 2 Lok. nr 39 Sprzedane
40 3 46.31 m2 2 Lok. nr 40 Sprzedane
41 3 48.21 m2 2 Lok. nr 41 Sprzedane
42 3 79.44 m2 4 Lok. nr 42 Sprzedane
43 3 60.96 m2 3 Lok. nr 43 Sprzedane
44 3 34.72 m2 2 Lok. nr 44 Sprzedane
45 0 42.25 m2 2 Lok. nr 45 Sprzedane
46 0 57.45 m2 3 Lok. nr 46 Sprzedane
47 0 48.14 m2 2 Lok. nr 47 Sprzedane
48 0 38.40 m2 2 Lok. nr 48 Sprzedane
49 0 41.06 m2 2 Lok. nr 49 Sprzedane
50 0 40.11 m2 2 Lok. nr 50 Sprzedane
51 0 57.11 m2 3 Lok. nr 51 Sprzedane
52 0 72.39 m2 4 Lok. nr 52 Sprzedane
53 0 49.09 m2 3 Lok. nr 53 Sprzedane
54 1 63.96 m2 3 Lok. nr 54 Sprzedane
55 1 49.65 m2 2 Lok. nr 55 Sprzedane
56 1 29.46 m2 1 Lok. nr 56 Sprzedane
57 1 48.15 m2 2 Lok. nr 57 Sprzedane
58 1 38.40 m2 2 Lok. nr 58 Sprzedane
59 1 41.06 m2 1 Lok. nr 59 Sprzedane
60 1 40.11 m2 2 Lok. nr 60 Sprzedane
61 1 57.11 m2 3 Lok. nr 61 Sprzedane
62 1 72.39 m2 4 Lok. nr 62 Sprzedane
63 1 61.78 m2 3 Lok. nr 63 Sprzedane
64 2 63.96 m2 3 Lok. nr 64 Sprzedane
65 2 49.65 m2 2 Lok. nr 65 Sprzedane
66 2 29.46 m2 1 Lok. nr 66 Sprzedane
67 2 48.15 m2 2 Lok. nr 67 Sprzedane
68 2 38.40 m2 2 Lok. nr 68 Sprzedane
69 2 41.06 m2 2 Lok. nr 69 Sprzedane
70 2 40.11 m2 2 Lok. nr 70 Sprzedane
71 2 57.11 m2 3 Lok. nr 71 Sprzedane
72 2 72.39 m2 4 Lok. nr 72 Sprzedane
73 2 61.78 m2 3 Lok. nr 73 Sprzedane
74 3 63.92 m2 3 Lok. nr 74 Sprzedane
75 3 49.65 m2 2 Lok. nr 75 Sprzedane
76 3 29.46 m2 3 Lok. nr 76 Sprzedane
77 3 48.12 m2 2 Lok. nr 77 Sprzedane
78 3 38.40 m2 2 Lok. nr 78 Sprzedane
79 3 41.06 m2 2 Lok. nr 79 Sprzedane
80 3 40.08 m2 3 Lok. nr 80 Sprzedane
81 3 57.07 m2 3 Lok. nr 81 Sprzedane
82 3 72.39 m2 4 Lok. nr 82 Sprzedane
83 3 61.78 m2 3 Lok. nr 83 Sprzedane
84 4 63.92 m2 4 Lok. nr 84 Sprzedane
85 4 49.65 m2 4 Lok. nr 85 Sprzedane
86 4 29.46 m2 1 Lok. nr 86 Sprzedane
87 4 48.15 m2 2 Lok. nr 87 Sprzedane
88 4 38.40 m2 2 Lok. nr 88 Sprzedane
89 4 41.06 m2 2 Lok. nr 89 Sprzedane
90 4 40.11 m2 4 Lok. nr 90 Sprzedane
91 4 57.07 m2 3 Lok. nr 91 Sprzedane
92 4 72.39 m2 4 Lok. nr 92 Sprzedane
93 4 61.78 m2 3 Lok. nr 93 sprzedane